Samhällsproblem ur ett barns perspektiv

Myrsjöskolan är en webbplats där vi publicerar artiklar skrivna av skolbarn. Artiklarna speglar hur barn ser på saker i jämförelse med vuxna och artiklarna består av uppgifter och forskningsprojekt barnen fått göra i skolan.

Arbetsprocessen i helhet

  1. De delas in i olika grupper som ska slutföra projektet med så lite inflikning från lärare som möjligt.
  2. Barnet får en uppgift. Uppgiften kan handla om samhällsproblem, ny teknik och andra typer av projekt som speglas av dagens viktiga samhällsfrågor.
  3. Barnen tar sig an projektet och utför en första analys där de strukturerar upp hur de ska gå tillväga för att uppnå ett bra slutresultat och en värdig artikel.
  4. Forskningsstadiet. Djupdykningar görs inom ämnesområdet för att få en så stor och bred förståelse till varför, vad och hur.
  5. I grupp ska de sedan sammanställa all information som de intagit för att strukturera upp artikeln.
  6. Artikelns olika delar delas upp av barnen själva där ett barn skriver om en specifik del av artikeln.
  7. Resultatet visas för övriga i klassen och artikeln publiceras på Mysjöskolan6B.

Varför görs detta?

Barn älskar att ta in information och vi tror att de på egen hand kan producera en så ovinklad syn på samhällsproblem samt lösningar som bara ett barn kan. Under ens uppväxt så suger man som barn åt sig information via lärare, föräldrar och andra vuxna i vårt samhälle.
Med detta projekt önskar vi ge barnen en förmåga att kritiskt analysera problemen själva. Detta för att de sedan ska få en egen uppfattning om vad de tycker är rätt och fel. Vi vill involvera barnen i dagens problem då de är morgondagens lösning och om de inte är självsäkra nog att fatta beslut utifrån egna analyser och deras egna förmåga så är hoppet om framtiden lågt. Med dagens sociala medier där mycket nyheter florerar, vissa starkt analyserade med forskningsgrund och andra mindre kritiska nyheter är det svårt för barn att veta vad som är rätt.

Genom att själva lära sig fördjupning och kritisk analys vid låg ålder vill vi ge dem en bredare och självsäkrare grund till att med ett kritiskt tänkande ta emot dessa nyheter.