Fördelning och brainstormning

Redan imorgon, måndag, kommer vi ha en så kallad brainstorming för att komma fram till vilka samhällsproblem varje grupp ska inrikta sig på. Barnen har redan varit i farten och skrivit ned ett par olika frågor som de själva skulle önska fördjupa sig i.

 

Barn har koll på läget

Det är tydligt att barnen har koll på de problem som framhävs i samhället idag, både via sociala medier men även via de mer traditionella nyhetsflödet. Några av de förslag som klassen kommit fram till är:

  • Kroppskomplex och synen på normen för utseende.
  • Att allt fler unga använder antidepressiva läkemedel.
  • Transporten och klimat.
  • Integrationsproblem.
  • Sociala nyhetsflödet.
  • Arbetslöshet.

Det är alltså dessa typer av problem barnen snappat upp och anser kräver en snabb och effektiv lösning, samtidigt som en grundlig granskning av orsak behöver göras.

Tabellen nedan visar en relevant undersökning som gjorts på hur människor under 35 helst mottager nyheter, där även ett nordiskt land Danmark har blivit tillfrågade.

Tidsaspekt

Vi har alla kommit överens om att dessa projekt inte ska ta mer än två veckor att slutföra. Det är självklart noga att göra en grundlig undersökning och att få tillräckligt med dit för att djupdyka i respektive ämne. Men att kunna göra en kritisk analys av problem och nyheter behöver oftast gå fort och därmed anser vi allihop att tidsaspekten för denna typ av projekt inte får bli alltför lång. Det för att barnen på snabbast möjliga vis ska kunna få sig en uppfattning för att sedan övergå till att hitta orsakerna till problemet. Samt lokalisera ett antal lösningar som skulle kunna lösa dessa problem samtidigt som de förebygger att framtida likvärdiga problem i samhället uppstår.
Att lära sig en läxa helt enkelt.