Fördelning och brainstormning

Redan imorgon, måndag, kommer vi ha en så kallad brainstorming för att komma fram till vilka samhällsproblem varje grupp ska inrikta sig på. Barnen har redan varit i farten och skrivit ned ett par olika frågor som de själva skulle önska fördjupa sig i.

 

Barn har koll på läget

Det är tydligt att barnen har koll på de problem som framhävs i samhället idag, både via sociala medier men även via de mer traditionella nyhetsflödet. Några av de förslag som klassen kommit fram till är:

 • Kroppskomplex och synen på normen för utseende.
 • Att allt fler unga använder antidepressiva läkemedel.
 • Transporten och klimat.
 • Integrationsproblem.
 • Sociala nyhetsflödet.
 • Arbetslöshet.

Det är alltså dessa typer av problem barnen snappat upp och anser kräver en snabb och effektiv lösning, samtidigt som en grundlig granskning av orsak behöver göras.

Tabellen nedan visar en relevant undersökning som gjorts på hur människor under 35 helst mottager nyheter, där även ett nordiskt land Danmark har blivit tillfrågade.

Tidsaspekt

Vi har alla kommit överens om att dessa projekt inte ska ta mer än två veckor att slutföra. Det är självklart noga att göra en grundlig undersökning och att få tillräckligt med dit för att djupdyka i respektive ämne. Men att kunna göra en kritisk analys av problem och nyheter behöver oftast gå fort och därmed anser vi allihop att tidsaspekten för denna typ av projekt inte får bli alltför lång. Det för att barnen på snabbast möjliga vis ska kunna få sig en uppfattning för att sedan övergå till att hitta orsakerna till problemet. Samt lokalisera ett antal lösningar som skulle kunna lösa dessa problem samtidigt som de förebygger att framtida likvärdiga problem i samhället uppstår.
Att lära sig en läxa helt enkelt.

Samhällsproblem ur ett barns perspektiv

Myrsjöskolan är en webbplats där vi publicerar artiklar skrivna av skolbarn. Artiklarna speglar hur barn ser på saker i jämförelse med vuxna och artiklarna består av uppgifter och forskningsprojekt barnen fått göra i skolan.

Arbetsprocessen i helhet

 1. De delas in i olika grupper som ska slutföra projektet med så lite inflikning från lärare som möjligt.
 2. Barnet får en uppgift. Uppgiften kan handla om samhällsproblem, ny teknik och andra typer av projekt som speglas av dagens viktiga samhällsfrågor.
 3. Barnen tar sig an projektet och utför en första analys där de strukturerar upp hur de ska gå tillväga för att uppnå ett bra slutresultat och en värdig artikel.
 4. Forskningsstadiet. Djupdykningar görs inom ämnesområdet för att få en så stor och bred förståelse till varför, vad och hur.
 5. I grupp ska de sedan sammanställa all information som de intagit för att strukturera upp artikeln.
 6. Artikelns olika delar delas upp av barnen själva där ett barn skriver om en specifik del av artikeln.
 7. Resultatet visas för övriga i klassen och artikeln publiceras på Mysjöskolan6B.

Varför görs detta?

Barn älskar att ta in information och vi tror att de på egen hand kan producera en så ovinklad syn på samhällsproblem samt lösningar som bara ett barn kan. Under ens uppväxt så suger man som barn åt sig information via lärare, föräldrar och andra vuxna i vårt samhälle.
Med detta projekt önskar vi ge barnen en förmåga att kritiskt analysera problemen själva. Detta för att de sedan ska få en egen uppfattning om vad de tycker är rätt och fel. Vi vill involvera barnen i dagens problem då de är morgondagens lösning och om de inte är självsäkra nog att fatta beslut utifrån egna analyser och deras egna förmåga så är hoppet om framtiden lågt. Med dagens sociala medier där mycket nyheter florerar, vissa starkt analyserade med forskningsgrund och andra mindre kritiska nyheter är det svårt för barn att veta vad som är rätt.

Genom att själva lära sig fördjupning och kritisk analys vid låg ålder vill vi ge dem en bredare och självsäkrare grund till att med ett kritiskt tänkande ta emot dessa nyheter.