Lego för ett barns utveckling

Barn utvecklas på väldigt olika sätt. Vi som vuxna måste ge varje barn så bra förutsättningar som möjligt för att lära sig nya saker, och det kan vara helt olika sätt som gäller för varje barn. Någonting som är viktigt att värdesätta hos alla barn är deras kreativitet och vilja att visa saker de gjort. Om man faktiskt uppskattar saker de vill ge oss vuxna och verkligen visar det för barnen så kommer de bli motiverade till att göra fler saker. Det kommer leda till att de utvecklas i tänket att skapa och så även sin kreativitet. Med ett kreativt tankesätt kommer man kunna ta sig förbi många hinder och svårigheter i livet lättare än man annars hade, och dessutom kommer livet mest troligt bli roligare. Vi skapar då uppfinningsrika och självständiga barn som kommer komma på olika sätt att lösa problem och annat.

För att locka fram kreativiteten hos barnen så är lego city ett perfekt verktyg. Lego är så fantastiskt eftersom man kan sätta ihop alla bitar på oändligt många sätt. Man kan bygga precis vad som helst, och där kommer barnen kunna ha många timmar av roligheter framför sig. Det utvecklar tankeverksamheten något enormt att bara ha lösa bitar framför sig som man ska komma på någonting att bygga utav. Det finns inte heller några rätt eller fel, så länge man inte följer en beskrivning. Bygg en hel stad med olika skapelser och se ditt barn utvecklas för varje bygge som görs.