Lära barn allas lika värde

Att alla människor här i världen är lika mycket värda är vi många som anser. Detta är självklart det enda rätta, för om vi ska kunna leva tillsammans här på jorden så måste vi behandla alla med samma värde och respekt. Barn vet ingenting om ojämlikheter i samhället och ser egentligen bara människor som ser olika ut, men fortfarande är människor – inte så mycket mer. Det är när de börjar förstå saker som att vissa grupper av människor kanske inte alltid får lika mycket respekt som alla andra som saker kan gå väldigt fel, eller väldigt rätt. Det hela beror på vilka vuxna de har runt omkring sig och hur de ser på världens befolkning.

Pratar de vuxna olämpligt om vissa människor runt barn så kommer det vara det första de tar fasta på. Barnen litar så mycket på oss vuxna att de alltid antar att vi har rätt, så om de vuxna gör skillnad på olika människor så kommer barnen fort lära sig att det är så man bör tycka. Det är alltså otroligt viktigt att barn omges av resonabla vuxna som istället kan lära dem att alla är lika mycket värda redan från start. Gör man det så är det detta som istället kommer sätta sig som grund för deras tänk kring människor, och det är mycket viktigt för ömsesidig respekt och en bra värdegrund. Våga även vara en stark vuxen som säger ifrån om andra pratar illa om vissa människor när barnen hör, för det kommer sätta spår i dem.