Skolan ska vara rolig

Idag finns det tyvärr allt för många barn som inte tycker om skolan. Det känns ofta långtråkigt för vissa, vilket gör att de tappar koncentrationen och flyttar den till någonting de är mer intresserade av istället. I många fall är det då telefonen som dyker upp under bänken vilket verkligen inte är bra. Många skolor samlar in barnens telefoner under skoltid för att de inte ska tänka på dem. För vissa fungerar det bra, men för vissa blir det mer bara en kamp om att få tillbaka telefonen på ett eller annat sätt.

Skolan ska istället vara rolig för barnen och de ska kunna känna att de gör någonting de tycker om att göra samtidigt som de lär sig någonting. Därför kan det vara en fördel att ha lärare som faktiskt hänger med lite i trenderna bland barnen och kan forma undervisningen efter det. Man måste inte alltid lära sig av att läsa böcker utan och innan, det går faktiskt att samla kunskap på många andra sätt. Låt t.ex. barnen göra en presentation via appen tik tok istället för att redovisa en tråkig gammal powerpoint. Barnen kanske kan skapa en sketch där de visar vad de kan?

Oavsett vilka medel man använder så bör man ändå försöka hänga med i barnens tankar och intressen. Försök se vad som fungerar för varje enskild individ och vad just de verkar tycka är roligast. Skippa de teknikerna som alla verkar tycka är tråkigt och prata istället med barnen för att få dem att känna sig involverade!